Нашите колеги, нашите герои

Начало

В тези трудни времена на световна пандемия има много герои сред обикновените хора – здравните работници, служителите в супермаркетите и магазините, шофьорите на камиони и много други.

Тук в Арома, ние също имаме герои, които вършат ежедневна си работа в условия на трудни лични и социални обстоятелства. Те работят усилено, за да покрият неочаквано високите нужди от дезинфектанти, продукти за лична хигиена и почистващи препарати.

От ръководството (а вярваме и от обществото), бихме искали искрено да благодарим на всички герои в Арома!

Бъдете здрави!