Арома е компания, ангажирана да присъства в обществото по отговорен, етичен и устойчив начин.

Безопасна и здравословна

работната среда за служители и посетители е наш водещ приоритет. Стриктно спазваме международните трудови и етични стандарти.

Социална отговорност
Социална отговорност

Благотворителността

е нашият отговорен начин да подкрепяме нуждаещи се групи в обществото. Като акт на солидарност, Арома редовно дарява козметични и хигиенни продукти на различни социални групи в нужда.

Въздействие върху околната среда

Поставяме акцент върху устойчивостта и въздействието, което могат да имат възвратните потоци от отпадъчни води и опаковки върху природата. Арома се ангажира да изпълни своя дългосрочен план за собствена локална система за пречистване на отпадните води. Непрекъснато работим за намиране на екологични решения по отношение на опаковките на нашите продукти.

Социална отговорност