Като компания с почти вековна история,

Арома е свидетел на това, че опазването на околната среда е единственият начин да подобрим качеството на живот и благосъстоянието на всички хора.

Ние вярваме, че развитието не трябва да води до разрушение. Ето защо нашата мисия е да предоставяме най-добрите и иновативни козметични продукти, в пълно съответствие с най-високите изисквания за опазване на околната среда и спестяване на енергия и вода.

Околна среда

по-чиста енергия

5.5% от употребяваната от компанията енергия идва от собствени възобновяеми източници на енергия (фотоволтаична система)

Околна среда

по-малко вредни емисии

Благодарение на интегрирания производствен процес с по-ниско въздействие върху околната среда, използване на природен газ и автомобили с ниски емисии на CO2.

Околна среда

по-малка употреба на вода

Благодарение на интегрирания многократен воден цикъл и автоматизирана система за почистване на технологичното оборудване.

Околна среда

по-малка употреба на електричество

в производствения процес благодарение на модерното и високоефективно производствено оборудване.

Околна среда

По-чист въздух

„Осиновихме“ 52 дка стара естествена българска гора, предотвратявайки изсичането ѝ.

Околна среда

Устойчивост

Използваме кашони с ниско съдържание на целулоза и напълно рециклируеми опаковки.