Арома инвестира в зелена енергия

Арома инвестира в зелена енергия

Като зелена компания, постоянно се стремим към намаляване на използваните ресурси и устойчиво отношение към околната среда.

В тази връзка се радваме да съобщим , че фирма Арома направи инвестиция във високо ефективна фотоволтаична система. Соларните панели са с инсталирана мощност от 150 KWh и са разположени на покрива на административната и производствена сграда на Арома.

Благодарение на инвестицията, 5.5% от общото количество употребявана електроенергия е от собствени възобновяеми източници.