КАКВО ПРЕДЛАГАМЕ

ПРОДУКТОВИ КАТЕГОРИИ

Начало

1924

основанa

Начало

180

тона дневен производствен капацитет

Начало

1100

експедирани камиона и контейнера годишно

Начало

440

млн. бройки годишен капацитет

РЕФЕРЕНЦИИ

Начало
Начало
Начало
Начало
Начало
Начало
Начало
Начало
Начало
Начало
Начало
Начало
Начало
Начало