Проекти
Проекти

02.05.2023

Щастливи сме да обявим изпълнението на проект „Инвестиция в технология за рециклиране на опаковки – туби от еднороден материал за козметични продукти“ по Договор за БФП № 2020/551852 от 20.05.2021г. по Програма „Развитие на бизнеса, иновациите и МСП в България“, Норвежки финансов механизъм 2014-2021.

Благодарение на финансовата подкрепа от Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 бяха закупени и интегрирани в производство машина за сгъване на туби, принтираща машина, шприц и матрица за чела и капачки. Благодарение на тях, Арома започва да предлага своите продукти в природосъобразен начин  на опаковане, като осигурява опаковки, които са готови и лесни за рециклиране. Направена е устойчива оптимизация по отношение на намаляване използването на вредни за природата субстанции (мастила и други). Новото техническо оборудване е напълно съобразено с най-високите изисквания за опазване на околната среда и енергоспестяване.

Следващите стъпки за бъдещо развитие на проекта са: използване на до 100% рециклиран материал във фолиото на тубата, използването й във все повече продуктови категории,  както и патентоване на разработката.

Бихме искали да благодарим на нашия партньор по проекта – ЕЛНА АД и оператора на Фонда за съдействието и подкрепата.

Горещо препоръчваме на всички компании да проучат възможностите, предлагани от Норвежкия финансов механизъм и да се възползват от тях за развитието на своя бизнес.

С финансовата подкрепа на Норвежкия Финансов Механизъм 2014-2021 в рамките на Програмa “Развитие на бизнеса, иновациите и МСП в България“.

За повече информация моля посетете: www.norwaygrants.org

20.04.2023

Ситуацията преди проекта

Нуждата на Арома от оборудване за производство на рециклируеми опаковки – туби от мономатериал за козметични продукти, идва от нашия стремеж към технологично съвършенство, оперативна ефективност и устойчивост.

Настоящата ситуация е свързана с производство на козметични продукти и продукти за лична хигиена в туби, които са направени от многослойно фолио. Това е композитен материал и направените от него опаковки се превръщат в нерециклируем отпадък в края на употребата си, което генерира голям отпечатък върху природата. Освен това сегашното ни технологично оборудване не отговаря на най-новите екологични изисквания за висока енергийна ефективност, както и на производствения капацитет, от който се нуждае нашата развиваща се компания.

Общата цел на проекта е да се инвестира в зелена технология, която може да осигури по-голям производствен капацитет и 100% екологични, готови за рециклиране опаковки за козметични продукти.

Благодарение на подкрепата от Норвежкия Финансов Механизъм 2014-2021, сега имаме възможност да стартираме едно изцяло ново направление, а именно производство на иновативна рециклируема и устойчива туба за пасти за зъби и козметични продукти от мономатериал.

С финансовата подкрепа на Норвежкия Финансов Механизъм 2014-2021 в рамките на Програмa “Развитие на бизнеса, иновациите и МСП в България“.

За повече информация моля посетете: www.norwaygrants.org

На 1 юли 2021 г. Арома АД започна работа по проекта „Инвестиция в технология за рециклиране на опаковки – туби от еднороден материал за козметични продукти“ по Договор за БФП № 2020/551852 от 20.05.2021г. по Програма „Развитие на бизнеса, иновациите и МСП в България“, Норвежки финансов механизъм 2014-2021. Проектът се изпълнява в партньорство с „ЕЛНА“ ООД ангажиран в изпълнението на научноизследователските и развойни дейности по проекта.

Основни цели на проекта:

  • Инвестиране в иновативни и зелени технологии;
  • Инвестиране в технологии за повишаване на капацитета на производството и повишаване на разпознаваемостта сред потребителите;
  • Повишаване на конкурентоспособността и иновационните технологии;

Проектът ще се реализира в гр. София, България, като размерът БФП е 353 000 евро, а периодът на изпълнение продължава до месец юли 2023г.

Програма „Развитие на бизнеса, иновациите и МСП в България”, Норвежки финансов механизъм 2014-2021 има за цел да допринесе за постигане на общите цели на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 и по-конкретно намаляване на икономическите и социални различия в страните от Европейското икономическо пространство и засилване на двустранните взаимоотношения между Норвегия и страните бенефициенти по Норвежкия финансов механизъм. Програмата има за цел да насърчи създаването на ценности и устойчиво развитие на бизнес сектора в България. Тя е насочена към стимулиране и развитие на дългосрочното бизнес сътрудничество между Норвегия и България, което се основава на развитие на бизнеса и иновациите.

С финансовата подкрепа на Норвежкия Финансов Механизъм 2014-2021 в рамките на Програмa “Развитие на бизнеса, иновациите и МСП в България“.

За повече информация моля посетете: www.norwaygrants.org

Публикувано на 25/08/2021