Устойчивото развитие среща грижата за служителите

Устойчивото развитие среща грижата за служителите

Арома бе удостоена със сертификат за положените усилия в посока намаляване употребата на бутилки и чаши за еднократна употреба на работното място. С инсталирането на система за филтриране на вода от водопреносната система, Арома елиминира отпадъка от еднократни пластмасови бутилки (повече от 20 000 бр./годишно), намали вредното въздействие на пластмасата върху околната среда и въглеродните емисии от транспортирането на вода.

Друга наша мотивация за внедряването на пречистващата система за вода е здравето и благосъстоянието на нашите служители. Поддържането добри нива на хидратация на работното място е неразделна част от здравословния начин на живот и директно влияе на нивата на концентрация, времето за реакция и настроението.

Ние вярваме, че всяка стъпка към по-устойчиво бъдеще е важна част от ангажиментa ни към околната среда, обществото и нашите служители.