Като компания с почти вековна история,

Арома е свидетел на това, че опазването на околната среда е единственият начин да подобрим качеството на живот и благосъстоянието на всички хора.

Ние вярваме, че развитието не трябва да води до разрушение. Ето защо нашата мисия е да предоставяме най-добрите и иновативни козметични продукти, в пълно съответствие с най-високите изисквания за опазване на околната среда и спестяване на енергия и вода.

Корпоративна отговорност

по-чиста енергия

5.5% от употребяваната от компанията енергия идва от собствени възобновяеми източници на енергия (фотоволтаична система)

Корпоративна отговорност

по-малко вредни емисии

Благодарение на интегрирания производствен процес с по-ниско въздействие върху околната среда, използване на природен газ и автомобили с ниски емисии на CO2.

Корпоративна отговорност

по-малка употреба на вода

Благодарение на интегрирания многократен воден цикъл и автоматизирана система за почистване на технологичното оборудване.

Корпоративна отговорност

по-малка употреба на електричество

в производствения процес благодарение на модерното и високоефективно производствено оборудване.

Корпоративна отговорност

По-чист въздух

„Осиновихме“ 52 дка стара естествена българска гора, предотвратявайки изсичането ѝ.

Корпоративна отговорност

Устойчивост

Използваме кашони с ниско съдържание на целулоза и напълно рециклируеми опаковки.

Арома е компания, ангажирана да присъства в обществото по отговорен, етичен и устойчив начин.

Безопасна и здравословна

работната среда за служители и посетители е наш водещ приоритет. Стриктно спазваме международните трудови и етични стандарти.

Корпоративна отговорност
Корпоративна отговорност

Благотворителността

е нашият отговорен начин да подкрепяме нуждаещи се групи в обществото. Като акт на солидарност, Арома редовно дарява козметични и хигиенни продукти на различни социални групи в нужда.

Въздействие върху околната среда

Поставяме акцент върху устойчивостта и въздействието, което могат да имат възвратните потоци от отпадъчни води и опаковки върху природата. Арома се ангажира да изпълни своя дългосрочен план за собствена локална система за пречистване на отпадните води. Непрекъснато работим за намиране на екологични решения по отношение на опаковките на нашите продукти.

Корпоративна отговорност