Само 100% чиста вода в нашите продукти

Само 100% чиста вода в нашите продукти

Само 100% чиста вода в нашите продуктиВодата формира основата на почти всички видове козметични продукти. Това е и причината в Арома да възприемем най-високите стандарти за осигуряване на 100% чиста вода за нашите/вашите продукти.

Използвайки модерна и високо специализирана пречистваща система за вода, ние гарантираме, че само разрешени вещества в точно контролирана концентрация ще попаднат в продуктите. Интегрирана система контролира водния поток в съоръжението и при отклонение в показателите, спира подаването на вода към следващия производствен етап.

След процеса на пречистване чрез обратната осмоза, водата е в постоянно движение, за да се предотврати нейния застой, а поддържането на водата микробиално чиста се осигурява от UV лампи.

Чрез този ефективен и екологичен метод за получаване на чиста вода ние гарантираме най-високото качество и безопасност на продуктите, които произвеждаме.