Финансови отчети 2020 г.

 Отчет четвърто тримесечие 2020 г.

Междинен доклад за дейността IV тримесечие 2020 г. 

Отчет по МСС за IV тримесечие на 2020 г. 

Счетоводна политика към отчета за IV тримесечие на 2020 г.

Отчет по формите на КФН за IV тримесечие на 2020 г. 

Вътрешна информация към отчет за IV тримесечие на 2020 г. 

Допълнителна информация към отчет за IV тримесечие на 2020 г.

Информация по регламент ЕС 596/2014

Декларация от изп. Директор

Декларация от гл. Счетоводител
 

Product Portfolio

Product Portfolio

All products are created by our highly-qualified specialists and are the result of years of scientific research and thorough scientific analysis.