Финансови отчети 2020 г.

 Отчет четвърто тримесечие 2020 г.

Междинен доклад за дейността IV тримесечие 2020 г. 

Отчет по МСС за IV тримесечие на 2020 г. 

Счетоводна политика към отчета за IV тримесечие на 2020 г.

Отчет по формите на КФН за IV тримесечие на 2020 г. 

Вътрешна информация към отчет за IV тримесечие на 2020 г. 

Допълнителна информация към отчет за IV тримесечие на 2020 г.

Информация по регламент ЕС 596/2014

Декларация от изп. Директор

Декларация от гл. Счетоводител
 

Оur Clients

Оur Clients

We produce and sell branded and private label products to more than 30 countries in Western Europe, Eastern Europe, Middle East, Asia, Africa, North and Latin America