Редовно годишно общо събрание на акционерите е свикано на 30.06.2009 г.

22 май, 2009

Надзорния съвет на “Арома” - АД, гр. София, на основание чл. 223 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 115 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 30.06.2009 г. в 11,00 ч. в гр. София, район Надежда, ул. “Кирил Благоев” № 10, в стола на дружеството. Пълният текст на поканата за общото събрание на акционерите можете да намерите в раздел "Общи събрания", а материалите по дневния ред - в секцията "Финансова информация" - Годишни финансови отчети.

Продукти

Продукти

Всички продукти ни частни марки, създадени от висококвалифицираните специалисти на Арома са резултат от дълги години изследвания и научни анализи.

Последни новини