Общо събрание 2011

Уведомление за упражняване на гласове чрез представители

Материали за ОСА, насрочено за 30.06.2011 г.: Покана за ОСА

Публикация на поканата за ОСА във в-к Дневник

Протокол от ОСА - 30.06.2011 г.

Обявяване на поканата за ОСА в Търговски регистър

Протокол от ОСА - 02.05.2011 г.

Уведомление за упражняване на гласове чрез представители

Материали за ОСА, насрочено за 02.05.2011 г.: Доклад на СД по т. 1 от дн. ред

Обявяване на поканата за ОСА за 30.06.2011 г. в Търговския регистър

Публикация на покана за ОСА 30.06.2011 г. във в-к Дневник

Материали за ОСА, насрочено за 30.06.2011 г.: Проекторешения

Материали за ОСА, насрочено за 30.06.2011 г.: Доклад на СД за дейността през 2010 г.

Материали за ОСА, насрочено за 30.06.2011 г.: Доклад на директора за вр. с инвеститорите за 2010 г.

Материали за ОСА, насрочено за 30.06.2011 г.: Доклад на одитора по ГФО за 2010 г.

Материали за ОСА, насрочено за 30.06.2011 г.: Доклад на одитния комитет за 2010 г.

Материали за ОСА, насрочено за 30.06.2011 г.: ГФО по МСС за 2010 г.

Материали за ОСА, насрочено за 30.06.2011 г.: Счетоводна политика

Материали за ОСА, насрочено за 30.06.2011 г.: Примерно пълномощно за ОСА

Материали за ОСА, насрочено за 30.06.2011 г.: Проект за нов Устав

Материали за ОСА, насрочено за 02.05.2011 г.: Доклад на СД по чл. 114 от ЗППЦК

Материали за ОСА, насрочено за 02.05.2011 г.: Декларация по чл. 116а от ЗППЦК

Материали за ОСА, насрочено за 02.05.2011 г.: Декларация по чл. 116а от ЗППЦК

Материали за ОСА, насрочено за 02.05.2011 г.: Декларация по чл. 234 от ТЗ

Материали за ОСА, насрочено за 02.05.2011 г.: Декларация по чл. 234 от ТЗ

Материали за ОСА, насрочено за 02.05.2011 г.: Декларация по чл. 237 от ТЗ

Материали за ОСА, насрочено за 02.05.2011 г.: Декларация по чл. 237 от ТЗ

Материали за ОСА, насрочено за 02.05.2011 г.: Оценка на акции

Материали за ОСА, насрочено за 02.05.2011 г.: Оценка на акции - приложение

Материали за ОСА, насрочено за 02.05.2011 г.: Оценка на търговски марки - част 1

Материали за ОСА, насрочено за 02.05.2011 г.: Оценка на търговски марки - част 2

Материали за ОСА, насрочено за 02.05.2011 г.: Примерно пълномощно

Материали за ОСА, насрочено за 02.05.2011 г.: Проекторешения

Материали за ОСА, насрочено за 02.05.2011 г.: Свидетелство за съдимост

Материали за ОСА, насрочено за 02.05.2011 г.: Свидетелство за съдимост

Материали за ОСА, насрочено за 02.05.2011 г.: Проект за устав

Сертификати

Сертификати

Нашите стандарти на работа са фокусирани върху мениджмънт на процесите и потребителската удоволетвореност.

Последни новини