Общо събрание 2010

Протокол от общото събрание на акционерите от 05.01.2010г.
Тип на файла: pdf

Протокол от общото събрание на акционерите от 29.06.2010г.
Тип на файла: pdf

Материали за ОСА - 05.01.2010 г.: Проект на Устав на дружеството след измененията
Тип на файла: doc Размер: 79 KB

Материали за ОСА - 05.01.2010 г.: Свидетелство за съдимост за г-н Д. Луканов
Тип на файла: pdf Размер: 683 KB

Материали за ОСА - 05.01.2010 г.: Свидетелство за съдимост за г-жа Андреева
Тип на файла: pdf Размер: 729 KB

Материали за ОСА - 05.01.2010 г.: Свидетелство за съдимост за г-жа Алексиева
Тип на файла: pdf Размер: 655 KB

Материали за ОСА - 05.01.2010 г.: Проекторешения по дневния ред
Тип на файла: 01 Размер: 77 KB

Материали за ОСА - 05.01.2010 г.: Примерно пълномощно за ОСА - 05.01.2010 г.
Тип на файла: 01 Размер: 33 KB

Материали за ОСА - 05.01.2010 г.: Одиторски доклад за 2008 г.
Тип на файла: pdf Размер: 967 KB

Материали за ОСА - 05.01.2010 г.: Приложения към ГФО за 2008 г.
Тип на файла: doc Размер: 527 KB

Материали за ОСА - 05.01.2010 г.: Годишен финансов отчет по МСС за 2008 г.
Тип на файла: pdf Размер: 1204 KB

Материали за ОСА - 05.01.2010 г.: Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2008 г.
Тип на файла: doc Размер: 35 KB

Материали за ОСА - 05.01.2010 г.: Декларация по чл. 237, ал. 3 от ТЗ от г-н Д. Луканов
Тип на файла: pdf Размер: 415 KB

Материали за ОСА - 05.01.2010 г.: Декларация по чл. 237, ал. 3 от ТЗ от г-жа Андреева
Тип на файла: pdf Размер: 466 KB

Материали за ОСА - 05.01.2010 г.: Декларация по чл. 237, ал. 3 от ТЗ от г-жа Алексиева
Тип на файла: pdf Размер: 363 KB

Материали за ОСА - 05.01.2010 г.: Декларация по чл. 234, ал. 2 от ТЗ от г-н Д. Луканов
Тип на файла: pdf Размер: 333 KB

Материали за ОСА - 05.01.2010 г.: Декларация по чл. 234, ал. 2 от ТЗ от г-жа Андреева
Тип на файла: pdf Размер: 337 KB

Материали за ОСА - 05.01.2010 г.: Декларация по чл. 234, ал. 2 от ТЗ от г-жа Алексиева
Тип на файла: pdf Размер: 330 KB

Материали за ОСА - 05.01.2010г.: Декларация по чл. 116а от ЗППЦК от г-н Д. Луканов
Тип на файла: PDF Размер: 322KB

Материали за ОСА - 05.01.2010 г.: Декларация по чл. 116а от ЗППЦК от г-жа Андреева
Тип на файла: pdf Размер: 344 KB

Материали за ОСА - 05.01.2010 г.: Декларация по чл. 116а от ЗППЦК от г-жа Алексиева
Тип на файла: pdf Размер: 318 KB

Сертификати

Сертификати

Нашите стандарти на работа са фокусирани върху мениджмънт на процесите и потребителската удоволетвореност.

Последни новини