Общо събрание 2009

Материали за ОСА - 30.06.2009г: Предложения за проекторешения по дневния ред на общото събрание, свикано за 30.06.2009г.
Тип на файла: doc Размер: 48KB

Материали за ОСА - 30.06.2009г.: Образец за пълномощно за общото събрание на акционерите, свикано за 30.06.2009г.
Тип на файла: doc Размер: 28KB

Материали за ОСА - 30.06.2009г.: Публикуване на поканата за ОСА във вестник "Дневник"
Тип на файла: PDF Размер: 196 KB

Материали за ОСА - 30.06.2009 г.: Обявяване на поканата за ОСА в Търговския регистър
Тип на файла: doc Размер: 111 KB

Материали за ОСА-30.06.2009 г.: Годишен доклад на УС за дейността на дружеството през 2008 г.
Тип на файла: doc Размер: 172 KB

Материали за ОСА-30.06.2009 г.: Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2008 г.
Тип на файла: doc Размер: 35 KB

Материали за ОСА-30.06.2009 г.: Доклад на одитора по годишния финансов отчет за 2008 г.
Тип на файла: pdf Размер: 967 KB

Материали за ОСА-30.06.2009 г.: Годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г. по МСС
Тип на файла: pdf Размер: 1204 KB

Материали за ОСА-30.06.2009 г.: Приложения към Годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.
Тип на файла: doc Размер: 527 KB

Материали за ОСА-30.06.2009 г.: Предложения за проекторешения по дневния ред на общото събрание, свикано за 30.06.2009 г.
Тип на файла: doc Размер: 45 KB

Сертификати

Сертификати

Нашите стандарти на работа са фокусирани върху мениджмънт на процесите и потребителската удоволетвореност.

Последни новини