Извънредно общо събрание 2011

Уведомление за упражняване на гласове чрез представители

Протокол от общо събрание на акционерите от 07.11.2011 г.

Покана за извънредно общо събрание на акционерите за 07.11.2011 г.

План за преобразуване на Арома АД - 1 част

План за преобразуване на Арома АД - 2 част

План за преобразуване на Арома АД - 3 част

Анекс към План за преобразуване на Арома АД

Приложение 1 към План за проеобразуване

Приложение 2 към План за преобразуване

Приложение 3 към Плана за преобразуване

Приложение 4 към План за преобразуване

Приложение 5 към План за преобразуване

Приложение 6 към План за преобразуване

Приложение 7 към План за преобразуване - 1 част

Приложение 7 към План за преобразуване - 2 част

Приложение 7 към План за преобразуване - 3 част

Приложение 7 към План за преобразуване - 4 част

Приложение 7 към План за преобразуване - 5 част

Приложение 7 към План за преобразуване - 6 част

Приложение 7 към План за преобразуване - 7 част

Приложение 7 към План за преобразуване - 8 част

Приложение 7 към План за преобразуване - 9 част

Приложение 7 към План за преобразуване - 10 част

Приложение 7 към План за преобразуване - 11 част

Приложение 8 към План за преобразуване

Приложение 9 към План за преобразуване - 1 част

Приложение 9 към План за преобразуване - 2 част

Приложение 9 към План за преобразуване - 3 част

Приложение 10 към План за преобразуване

Протокол на СД за приемане на План за преобразуване

Протокол на СД за приемане на Анекс към Плана за преобразуване

Доклад на СД относно преобразуването - 1 част

Доклад на СД относно преобразуването - 2 част

Доклад на СД относно преобразуването - 3 част

Доклад на проверителя по чл. 262ф от ТЗ

Доклад на проверителя по чл. 262м от ТЗ

Решение на КФН относно преобразуването

Разделителен баланс по балансова стойност

Разделителен баланс по справедлива стойност

Устав на "Арома козметикс" АД

Устав на "Арома риъл естейт" АД

Протокол на СД за свикване на общо събрание на акционерите

Биографична справка за лицата, предложени за членове на СД на новите дружества

Примерно пълномощно за ОСА

Декларация по чл. 116а от ЗППЦК -1

Декларация по чл. 116а от ЗППЦК -2

Декларация по чл. 116а от ЗППЦК -3

Декларация по чл. 116а от ЗППЦК -4

Декларация по чл. 116а от ЗППЦК -5

Декларация по чл. 116а от ЗППЦК -6

Декларация по чл. 234 от ТЗ - 1

Декларация по чл. 234 от ТЗ - 2

Декларация по чл. 234 от ТЗ - 3

Декларация по чл. 234 от ТЗ - 4

Декларация по чл. 234 от ТЗ - 5

Декларация по чл. 234 от ТЗ - 6

Свидетелство за съдимост - 1

Свидетелство за съдимост - 2

Свидетелство за съдимост - 3

Свидетелство за съдимост - 4

Свидетелство за съдимост - 5

Свидетелство за съдимост - 6

Обявяване на поканата за ОСА в Търговския регистър

Публикация на поканата за ОСА във в-к "Дневник"

Уведомление за упражняване на гласове чрез представители

Протокол от общо събрание на акционерите от 07.11.2011 г.

Покана за извънредно общо събрание на акционерите за 07.11.2011 г.

План за преобразуване на Арома АД - 1 част

План за преобразуване на Арома АД - 2 част

План за преобразуване на Арома АД - 3 част

Анекс към План за преобразуване на Арома АД

Приложение 1 към План за проеобразуване

Приложение 2 към План за преобразуване

Приложение 3 към Плана за преобразуване

Приложение 4 към План за преобразуване

Приложение 5 към План за преобразуване

Приложение 6 към План за преобразуване

Приложение 7 към План за преобразуване - 1 част

Приложение 7 към План за преобразуване - 2 част

Приложение 7 към План за преобразуване - 3 част

Приложение 7 към План за преобразуване - 4 част

Приложение 7 към План за преобразуване - 5 част

Приложение 7 към План за преобразуване - 6 част

Приложение 7 към План за преобразуване - 7 част

Приложение 7 към План за преобразуване - 8 част

Приложение 7 към План за преобразуване - 9 част

Приложение 7 към План за преобразуване - 10 част

Приложение 7 към План за преобразуване - 11 част

Приложение 8 към План за преобразуване

Приложение 9 към План за преобразуване - 1 част

Приложение 9 към План за преобразуване - 2 част

Приложение 9 към План за преобразуване - 3 част

Приложение 10 към План за преобразуване

Протокол на СД за приемане на План за преобразуване

Протокол на СД за приемане на Анекс към Плана за преобразуване

Доклад на СД относно преобразуването - 1 част

Доклад на СД относно преобразуването - 2 част

Доклад на СД относно преобразуването - 3 част

Доклад на проверителя по чл. 262ф от ТЗ

Доклад на проверителя по чл. 262м от ТЗ

Решение на КФН относно преобразуването

Разделителен баланс по балансова стойност

Разделителен баланс по справедлива стойност

Устав на "Арома козметикс" АД

Устав на "Арома риъл естейт" АД

Протокол на СД за свикване на общо събрание на акционерите

Биографична справка за лицата, предложени за членове на СД на новите дружества

Примерно пълномощно за ОСА

Декларация по чл. 116а от ЗППЦК -1

Декларация по чл. 116а от ЗППЦК -2

Декларация по чл. 116а от ЗППЦК -3

Декларация по чл. 116а от ЗППЦК -4

Декларация по чл. 116а от ЗППЦК -5

Декларация по чл. 116а от ЗППЦК -6

Декларация по чл. 234 от ТЗ - 1

Декларация по чл. 234 от ТЗ - 2

Декларация по чл. 234 от ТЗ - 3

Декларация по чл. 234 от ТЗ - 4

Декларация по чл. 234 от ТЗ - 5

Декларация по чл. 234 от ТЗ - 6

Свидетелство за съдимост - 1

Свидетелство за съдимост - 2

Свидетелство за съдимост - 3

Свидетелство за съдимост - 4

Свидетелство за съдимост - 5

Свидетелство за съдимост - 6

Обявяване на поканата за ОСА в Търговския регистър

Публикация на поканата за ОСА във в-к "Дневник"

Продукти

Продукти

Всички продукти ни частни марки, създадени от висококвалифицираните специалисти на Арома са резултат от дълги години изследвания и научни анализи.

Последни новини