Съобщения

Редовно общо събрание на акционерите на 23.06.2015 г.

Съветът на директорите на “Арома” - АД, гр. София, на основание чл. 223 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 115 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 23.06.2015 г. в 11,00 ч. в гр. София, район Надежда, ул. “Кирил Благоев” № 12, административна сграда, 3-ти етаж, зала 308. Пълния текст на поканата и всички материали по дневния ред са достъпни в Раздел "Документи за общи събрания / Редовно годишно общо събрание 23.06.2015 г."

Редовно общо събрание на акционерите на 30.06.2014 г.

Съветът на директорите на “Арома” - АД, гр. София, на основание чл. 223 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 115 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 30.06.2014 г. в 11,00 ч. в гр. София, район Надежда, ул. “Кирил Благоев” № 12, административна сграда, 3-ти етаж, зала 308. 

Извънредно общо събрание на акционерите на 17.12.2012 г.

Съветът на директорите на Арома АД свиква извънредно общо събрание на акционерите на 17.12.2012 г. от 11:00 ч. в гр. София, район Надежда, ул. "Кирил Благоев" № 12, административна сграда, зала 308. Пълния текст на поканата и всички материали по дневния ред са достъпни в Раздел "Документи за общи събрания / Извънредно общо събрание 17.12.2012 г."
 

15 май, 2012

Редовно годишно общо събрание на акционерите е свикано на 29.06.2012 г.

Съветът на директорите на “Арома” - АД, гр. София, на основание чл. 223 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 115 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 29.06.2012 г. в 11,00 ч. в гр. София, район Надежда, ул. “Кирил Благоев” № 10, административна сграда, 3-ти етаж, зала 308.

21 сеп, 2011

Арома АД свиква извънредно общо събрание за 07.11.2011 г.

Съветът на директорите на Арома АД свиква извънредно общо събрание на акционерите на 07.11.2011 г. от 11:00 ч. в гр. София

19 май, 2010

Арома АД внесе коригирано търгово предложение за изкупуване на акциите на Астера козметикс АД

На 19.05.2010 г. "Арома" АД подаде в Комисията за финансов надзор коригирано търгово предложение по чл. 149, ал. 1 от ЗППЦК за закупуване акциите на останалите акционери на „Астера козметикс” АД.

22 май, 2009

Редовно годишно общо събрание на акционерите е свикано на 30.06.2009 г.

Надзорния съвет на “Арома” - АД, гр. София, на основание чл. 223 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 115 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 30.06.2009 г.

Сертификати

Сертификати

Нашите стандарти на работа са фокусирани върху мениджмънт на процесите и потребителската удоволетвореност.

Последни новини