Корпоративни събития

Коригирано търгово предложение от г-н Димитър Луканов - 05.05.2015 г.

На 05.05.2015 г. “Арома” АД получи коригирано Търгово предложение по чл. 149, ал. 6 от ЗППЦК от Димитър Луканов Луканов. На 08.05.2015 г. Съветът на директорите на “Арома” АД изпрати в Комисията за финансов надзор Становище на СД по полученото коригирано търгово предложение.

 
Търгово предложение от г-н Димитър Луканов за изкупуване на акциите на останалите акционери

На 25.03.2015 г. “Арома” АД получи Търгово предложение по чл. 149, ал. 6 от ЗППЦК от Димитър Луканов Луканов. На 26.03.2015 г. Съветът на директорите на “Арома” АД изпрати в Комисията за финансов надзор Становище на СД по полученото търгово предложение.

 

 Уведомление за разкриване на дялово участие от г-н Димитър Луканов

"Арома" АД, гр. София бе уведомено от акционера Димитър Луканов Луканов за извършено придобиване на контрол върху дружество – акционер в „Арома" АД на 10.12.2014 г. След извършеното придобиване Димитър Луканов притежава пряко и косвено по смисъла на чл. 145 от ЗППЦК правото на глас върху 7 788 833 броя акции, представляващи 50,28 % от капитала на "Арома" АД.

 

Търгово предложение от г-н Димитър Луканов за изкупуване на акциите на останалите акционери

На 19.12.2014 г. “Арома” АД получи Търгово предложение по чл. 149, ал. 6 от ЗППЦК от Димитър Луканов Луканов. На 22.12.2014 г. Съветът на директорите на “Арома” АД изпрати в Комисията за финансов надзор Становище на СД по полученото търгово предложение.

 

Коригирано търгово предложение от г-н Димитър Луканов за изкупуване на акциите на останалите акционери

На 10.02.2015 г. “Арома” АД получи коригирано Търгово предложение по чл. 149, ал. 6 от ЗППЦК от Димитър Луканов Луканов. На 16.02.2015 г. Съветът на директорите на “Арома” АД изпрати в Комисията за финансов надзор Становище на СД по полученото коригирано търгово предложение.

Нашите клиенти

Нашите клиенти

Ние произвеждаме собствени и частни марки козметични продукти и средства за лична хигиена в над 30 страни в Западна и Източна Европа, Близкия изток, Азия, Сверена и Латинска Америка.

Последни новини