Годишни отчети

Дивиденти

  • 2000 0.16 лв. на акция
  • 2001 1,11 лв. на акция
  • 2002 не са изплащани дивиденти
  • 2003 не са изплащани дивиденти
  • 2004 0,145 лв. на акция
  • 2005 0,23 лв. на акция
  • 2006 0,11 лв. на акция

Сертификати

Сертификати

Нашите стандарти на работа са фокусирани върху мениджмънт на процесите и потребителската удоволетвореност.

Последни новини