Финансови отчети 2013 г.

Годишен отчет 2013 г.

Годишен доклад за дейността за 2013 г.

Отчет по МСС за 2013 г.

Счетоводна политика към отчета за 2013 г.

Отчет по формите на КФН за 2013 г.

Информация по Приложение 11 за 2013 г.

Декларация относно спазването на НККУ

Одиторски доклад към ГФО за 2013 г.

Годишен консолидиран отчет 2013 г.

Годишен консолидиран доклад за дейността за 2013 г.

Консолидиран отчет по МСС за 2013 г.

Счетоводна политика към консолидирания отчет за 2013 г.

Консолидиран Отчет по формите на КФН за 2013 г.

Одиторски доклад към Консолидирания ГФО за 2013 г.

 

Тримесечни отчети 2013 г.

Междинен консолидиран доклад за дейността ІV тримесечие 2013 г.

Консолидиран отчет по МСС за ІV тримесечие на 2013 г.

Счетоводна политика към консолидирания отчет за ІV тримесечие на 2013 г.

Консолидиран отчет по формите на КФН за ІV тримесечие на 2013 г.

Междинен доклад за дейността ІV тримесечие 2013 г.

Отчет по МСС за ІV тримесечие на 2013 г.

Счетоводна политика към отчета за ІV тримесечие на 2013 г.

Отчет по формите на КФН за ІV тримесечие на 2013 г.

Вътрешна информация към отчет за ІV тримесечие на 2013 г.

Допълнителна информация към отчет за ІV тримесечие на 2013 г.

Междинен консолидиран доклад за дейността ІIІ тримесечие 2013 г.

Консолидиран отчет по МСС за ІIІ тримесечие на 2013 г.

Счетоводна политика към консолидирания отчет за ІIІ тримесечие на 2013 г.

Консолидиран отчет по формите на КФН за ІIІ тримесечие на 2013 г.

Междинен доклад за дейността ІIІ тримесечие 2013 г.

Отчет по МСС за ІIІ тримесечие на 2013 г.

Счетоводна политика към отчета за ІIІ тримесечие на 2013 г.

Отчет по формите на КФН за ІIІ тримесечие на 2013 г.

Вътрешна информация към отчет за ІIІ тримесечие на 2013 г.

Допълнителна информация към отчет за ІIІ тримесечие на 2013 г.

Междинен консолидиран доклад за дейността ІI тримесечие 2013 г.

Консолидиран отчет по МСС за ІI тримесечие на 2013 г.

Счетоводна политика към консолидирания отчет за ІI тримесечие на 2013 г.

Консолидиран отчет по формите на КФН за ІI тримесечие на 2013 г.

Междинен доклад за дейността ІI тримесечие 2013 г.

Отчет по МСС за ІI тримесечие на 2013 г.

Счетоводна политика към отчета за ІI тримесечие на 2013 г.

Отчет по формите на КФН за ІI тримесечие на 2013 г.

Вътрешна информация към отчет за ІI тримесечие на 2013 г.

Допълнителна информация към отчет за ІI тримесечие на 2013 г.
 

Междинен консолидиран доклад за дейността І тримесечие 2013 г.

Консолидиран отчет по МСС за І тримесечие на 2013 г.

Счетоводна политика към консолидирания отчет за І тримесечие на 2013 г.

Консолидиран отчет по формите на КФН за І тримесечие на 2013 г.

Междинен доклад за дейността І тримесечие 2013 г.

Отчет по МСС за І тримесечие на 2013 г.

Счетоводна политика към отчета за І тримесечие на 2013 г.

Отчет по формите на КФН за І тримесечие на 2013 г.

Вътрешна информация към отчет за І тримесечие на 2013 г.

Допълнителна информация към отчет за І тримесечие на 2013 г.

Нашите клиенти

Нашите клиенти

Ние произвеждаме собствени и частни марки козметични продукти и средства за лична хигиена в над 30 страни в Западна и Източна Европа, Близкия изток, Азия, Сверена и Латинска Америка.

Последни новини