Финансови отчети 2012 г.

Годишни финансови отчети

Одиторски доклад към консолидирания ГФО за 2012 г.

Годишен консолидиран отчет по МСС за 2012 г.
 

Счетоводна политика към консолидирания ГФО за 2012 г.

Годишен консолидиран доклад за дейността за 2012 г.

 

Консолидиран Отчет по формите на КФН за 2012 г.

Годишен отчет по МСС за 2012 г.

Одиторски доклад към ГФО за 2012 г.

Счетоводна политика към ГФО за 2012 г.

Годишен доклад за дейността за 2012 г.

Декларация за спазване на НККУ

Отчет по формите на КФН за 2012 г.

Информация по Приложение 11

Тримесечни финансови отчети

 

Нашите клиенти

Нашите клиенти

Ние произвеждаме собствени и частни марки козметични продукти и средства за лична хигиена в над 30 страни в Западна и Източна Европа, Близкия изток, Азия, Сверена и Латинска Америка.

Последни новини