Финансови отчети 2012 г.

Годишни финансови отчети

Одиторски доклад към консолидирания ГФО за 2012 г.

Годишен консолидиран отчет по МСС за 2012 г.
 

Счетоводна политика към консолидирания ГФО за 2012 г.

Годишен консолидиран доклад за дейността за 2012 г.

 

Консолидиран Отчет по формите на КФН за 2012 г.

Годишен отчет по МСС за 2012 г.

Одиторски доклад към ГФО за 2012 г.

Счетоводна политика към ГФО за 2012 г.

Годишен доклад за дейността за 2012 г.

Декларация за спазване на НККУ

Отчет по формите на КФН за 2012 г.

Информация по Приложение 11

Тримесечни финансови отчети

 

Продукти

Продукти

Всички продукти ни частни марки, създадени от висококвалифицираните специалисти на Арома са резултат от дълги години изследвания и научни анализи.

Последни новини