Финансови отчети 2009г

Годишни финансови отчети

Годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2009 г. по МСС
Тип на файла: PDF Размер: 1005 KB

Приложения към Годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2009 г.
Тип на файла: doc Размер: 464 KB

Форми на консолидиран финансов отчет КФН - 2009 г.
Тип на файла: xls Размер: 2334 KB

Доклад на одитора по годишния консолидиран финансов отчет за 2009 г.
Тип на файла: PDF Размер: 841 KB

Годишен консолидиран доклад за дейността за 2009
Тип на файла: 12 Размер: 143 KB

Форми на финансов отчет КФН 2009 г.
Тип на файла: xls Размер: 2319 KB

Приложения към Годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г.
Тип на файла: doc Размер: 474 KB

Програма за корпоративно управление
Тип на файла: 12 Размер: 82 KB

Годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г. по МСС
Тип на файла: PDF Размер: 965 KB

Информация по Приложение 11 към Наредба 2
Тип на файла: doc Размер: 60 KB

Доклад на одитора по годишния финансов отчет за 2009 г.
Тип на файла: pdf Размер: 776 KB

Годишен доклад за дейността на дружеството през 2009 г.
Тип на файла: 12 Размер: 146 KB

Годишен доклад за дейността на дружеството през 2009 г., допълнен с информация относно прилагането на Националния кодекс за корпоративно управление
Тип на файла: 12 Размер: 192 KB

Тримесечни финансови отчети

Пояснения към тримесечен консолидиран отчет за четвърто тримесечие на 2009 г.
Тип на файла: doc Размер: 446 KB

Форми на консолидиран финансов отчет КФН - ІV тримесечие 2009 г.
Тип на файла: xls Размер: 444 KB

Тримесечен консолидиран доклад за дейността за четвърто тримесечие на 2009 г.
Тип на файла: doc Размер: 71 KB

Тримесечен консолидиран отчет по МСС за четвърто тримесечие на 2009 г.
Тип на файла: xls Размер: 85 KB

Пояснения към тримесечен отчет за четвърто тримесечие на 2009 г.
Тип на файла: doc Размер: 474 KB

Форми на финансов отчет КФН - ІV тримесечие 2009 г.
Тип на файла: xls Размер: 522 KB

Допълнителна информация за четвърто тримесечие на 2009 г.
Тип на файла: doc Размер: 57 KB

Вътрешна информация за четвърто тримесечие на 2009 г.
Тип на файла: doc Размер: 25 KB

Тримесечен отчет по МСС за четвърто тримесечие на 2009 г.
Тип на файла: xls Размер: 84 KB

Пояснения към тримесечен консолидиран отчет за трето тримесечие на 2009 г.
Тип на файла: doc Размер: 480 KB

Тримесечен консолидиран отчет по формите на КФН за трето тримесечие на 2009 г.
Тип на файла: xls Размер: 515 KB

Тримесечен консолидиран доклад за дейността за трето тримесечие на 2009 г.
Тип на файла: doc Размер: 77 KB

Тримесечен консолидиран отчет по МСС за трето тримесечие на 2009 г.
Тип на файла: xls Размер: 88 KB

Важна информация за трето тримесечие на 2009 г.
Тип на файла: doc Размер: 25 KB

Приложения към тримесечен финансов отчет на дружеството за ІІІ трим. на 2009 г.
Тип на файла: doc Размер: 476 KB

Междинен доклад за дейността - ІІІ тримесечие 2009 г.
Тип на файла: doc Размер: 55 KB

Тримесечен отчет за трето тримесечие на 2009 г. - форми на КФН
Тип на файла: xls Размер: 515 KB

Тримесечен отчет по МСС за трето тримесечие на 2009 г.
Тип на файла: xls Размер: 84 KB

Приложения към тримесечен консолидиран финансов отчет на дружеството за ІІ трим. на 2009 г.
Тип на файла: doc Размер: 525 KB

Форми на консолидиран финансов отчет КФН - ІІ тримесечие 2009 г.
Тип на файла: xls Размер: 240 KB

Консолидиран финансов отчет по МСС - ІІ тримесечие 2009 г.
Тип на файла: xls Размер: 62 KB

Форми на финансов отчет КФН - І тримесечие 2009 г.
Тип на файла: xls Размер: 2325 KB

Приложения към тримесечния консолидиран финансов отчет - І тримесечие 2009 г.
Тип на файла: doc Размер: 543 KB

Консолидиран финансов отчет по МСС - І тримесечие 2009 г.
Тип на файла: xls Размер: 54 KB

Междинен консолидиран доклад за дейността - І тримесечие 2009 г.
Тип на файла: doc Размер: 79 KB

Финансов отчет - второ тримесечие 2009 г.
Тип на файла: xls Размер: 86 KB
Отчет по МСС

Финансов отчет - второ тримесечие 2009 г.
Тип на файла: xls Размер: 86 KB
Форми на финансов отчет, одобрени от КФН

Финансов отчет - второ тримесечие 2009 г.
Тип на файла: doc Размер: 22 KB
Вътрешна информация

Финансов отчет - второ тримесечие 2009 г.
Тип на файла: doc Размер: 530 KB
Счетоводна политика и придружителни бележки

Финансов отчет - второ тримесечие 2009 г.
Тип на файла: doc Размер: 56 KB
Междинен доклад за дейността

Междинен консолидиран доклад за дейността - ІІ тримесечие 2009 г.
Тип на файла: doc Размер: 80 KB

Междинен доклад за дейността - ІV тримесечие 2009 г.
Тип на файла: doc Размер: 71 KB

Нашите клиенти

Нашите клиенти

Ние произвеждаме собствени и частни марки козметични продукти и средства за лична хигиена в над 30 страни в Западна и Източна Европа, Близкия изток, Азия, Сверена и Латинска Америка.

Последни новини