Финансови отчети 2008г

Годишни финансови отчети

Годишен доклад на УС за дейността на дружеството през 2008 г.
Тип на файла: 12 Размер: 172 KB

Тримесечни финансови отчети

Финансов отчет към 31.03.2008 г.
Тип на файла: xls Размер: 221 KB
Финансов отчет към 31.03.2008 г. съгласно изисквания на КФН (неконсолидиран)

Финансов отчет към 31.03.2008 г.
Тип на файла: xls Размер: 71 KB
Финансов отчет към 31.03.2008 г. съгласно МСС (неконсолидиран)

ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ по чл. 28 от НАРЕДБА № 2 от 17.09.2003
Тип на файла: doc Размер: 26 KB
първо тримесечие, неконсолидиран, ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ по чл. 28 от НАРЕДБА № 2 от 17.09.2003 г., ВЛИЯЕЩА ВЪРХУ ЦЕНАТА НА ЦЕННИТЕ КНИЖА НА “АРОМА” АД

Обяснителни бележки към финансов отчет към 31.03.2008 г.
Тип на файла: doc Размер: 799 KB
Обяснителни бележки към финансов отчет към 31.03.2008 г. (неконсолидиран)

Доклад за дейността към 31.03.2008 г.
Тип на файла: 03 Размер: 59 KB
Междинен доклад за дейността съгласно чл. 33 от Закона за счетоводство (към неконсолидиран отчет)

Нашите клиенти

Нашите клиенти

Ние произвеждаме собствени и частни марки козметични продукти и средства за лична хигиена в над 30 страни в Западна и Източна Европа, Близкия изток, Азия, Сверена и Латинска Америка.

Последни новини