Финансови отчети 2006г

Годишни финансови отчети

Отчет за паричните потоци към 31.12.2006
Тип на файла: xls Размер: 24 KB
неконсолидиран

Отчет за измененията в собствения капитал към 31.12.2006
Тип на файла: xls Размер: 23 KB
неконсолидиран

Счетоводен баланс към 31.12.2006
Тип на файла: xls Размер: 25 KB
неконсолидиран

Отчет за доходите към 31.12.2006
Тип на файла: xls Размер: 20 KB
неконсолидиран

Продукти

Продукти

Всички продукти ни частни марки, създадени от висококвалифицираните специалисти на Арома са резултат от дълги години изследвания и научни анализи.

Последни новини