Финансови отчети 2005г

Годишни финансови отчети

Счетоводен баланс към 31.12.2005
Тип на файла: xls Размер: 41 KB
неконсолидиран

Отчет за парчните потоци към 31.12.2005
Тип на файла: xls Размер: 26 KB
неконсолидиран

Отчет за измененията в собствения капитал към 31.12.2005
Тип на файла: xls Размер: 44 KB
неконсолидиран

Отчет за доходите към 31.12.2005
Тип на файла: xls Размер: 43 KB
неконсолидиран

Тримесечни финансови отчети

Счетоводен баланс към 31.03.2005
Тип на файла: xls Размер: 73 KB

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ Q1 05
Тип на файла: xls Размер: 155 KB

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ Q1 05
Тип на файла: xls Размер: 42 KB

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС Q1 05
Тип на файла: xls Размер: 73 KB

Продукти

Продукти

Всички продукти ни частни марки, създадени от висококвалифицираните специалисти на Арома са резултат от дълги години изследвания и научни анализи.

Последни новини