Контрол на качеството

За нашата компания, качеството е това, което нашите клиенти получават, във всичките му аспекти, с цел да се определи тяхната удовлетвореност от продуктите и услугите, които предлагаме. Критериите за качество вкючват технически спецификации, цена, иновации, доказана безопасност, стандартизация, срок на отчетност, постоянен контрол в производствения процес, квалифициран персонал и т.н.

Всички процеси в дружеството са системно насочени към осигуряването на най-доброто качество. За тази цел ние сме въвели система за качество в съответствие с ISO 9001, ISO 14001 и всички нейни препоръки и изисквания ориентирани към подобряване качеството на работа. Всички продукти са лабораторно тествани и разработени в три съвременно оборудвани научни лаборатории, отговарящи на световните стандарти за контрол на качеството. Централната лаборатория за контрол на качеството, лабораториите, помещенията за работа, както и специалистите на компанията, стриктно отговарят на цялостния план за контрол.

Продукти

Продукти

Всички продукти ни частни марки, създадени от висококвалифицираните специалисти на Арома са резултат от дълги години изследвания и научни анализи.

Последни новини