Performance & Production

Настояще

Арома премести основните си производства в нова производствена база, която отговаря напълно на съвременните технологии и и гарантира постоянно качество, отговарящо на световните изисквания и стандарти. Благодарение на това сега, Aрома е символ на нежна грижа, споделени ценности и висока отговорност към хората.

Традиция

Aрома е една от най-старите български компании с традиции в производството на козметични продукти. Ние съчетаваме предимството на нашия 90-годишен опит в производството на козметични продукти с модерните технологии и най-съвременните съоръжения. Нашите продукти се продават в над 50 държави на пет континента.

Високо качество

Всички продукти са създадени от нашите висококвалифицирани специалисти и са резултат на дългогодишни научни изследвания и задълбочен научен анализ. Нашият процес на изработване на продукти е в съответствие със строги технологични стандарти, включително предварителни маркетингови проучвания, микробиологичен контрол, лабораторни анализи, независими експертни съвети и потребителски тестове.

Нововъведения

В началото на 2013 е открита новата производствена база, която отговаря на всички международни изисквания за производство на козметични продукти. Всяка година техническата база се обновява с нови и по-модерни технологии. Арома стриктно следва Добрите производствени практики (БДС EN ISO 22716:2008), стандарти за производство на продукти, контрол, съхранение, обработка и разпространение, за да се гарантира, че всяка стъпка от процеса на производство отговаря на нормите за качество и безопасност на продукта.

Модерни решения

Съвременното оборудване в цеховете и лабораториите, значимият научен и човешки потенциал, ни дават възможност да предлагаме продукти с постоянно качество, отговарящо на най-високите световни стандарти.

Сертификати

Сертификати

Нашите стандарти на работа са фокусирани върху мениджмънт на процесите и потребителската удоволетвореност.

Последни новини