Арома АД внесе коригирано търгово предложение за изкупуване на акциите на Астера козметикс АД

19 май, 2010

На 19.05.2010 г. "Арома" АД подаде в Комисията за финансов надзор коригирано търгово предложение по чл. 149, ал. 1 от ЗППЦК за закупуване акциите на останалите акционери на „Астера козметикс” АД, както и уведомление съгласно изискванията на чл. 151, ал. 3 от ЗППЦК до Съвета на директорите на "Астера козметикс" АД, служителите на "Арома" АД и до "Българска фондова борса - София" АД. Предложената цена по търговото предложение е в размер на 6.80 лв. (шест лева и осемдесет стотинки) за една акция. Комисията за финансов надзор все още не е взела отношение по предложението.

Нашите клиенти

Нашите клиенти

Ние произвеждаме собствени и частни марки козметични продукти и средства за лична хигиена в над 30 страни в Западна и Източна Европа, Близкия изток, Азия, Сверена и Латинска Америка.

Последни новини