Арома АД свиква извънредно общо събрание за 07.11.2011 г.

21 сеп, 2011

Съветът на директорите на Арома АД свиква извънредно общо събрание на акционерите на 07.11.2011 г. от 11:00 ч. в гр. София, район Надежда, ул. "Кирил Благоев" № 10, в стола на дружеството. Основните въпроси от дневния ред са свързани с преобразуване на Арома АД чрез отделяне на две нови дружества. Пълния текст на поканата можете да прочетете в приложения файл. Всички материали по дневния ред са достъпни в Раздел "Извънредно общо събрание 2011 г."

Продукти

Продукти

Всички продукти ни частни марки, създадени от висококвалифицираните специалисти на Арома са резултат от дълги години изследвания и научни анализи.

Последни новини