Нашите клиенти

Произвеждаме собствени и частни марки за над 30 държави в Западна и Източна Европа, Средния Изток, Азия, Африка , Северна и Латинска Америка. 

Наши партньори са ключови дистрибутори, водещи международни компании и търговски вериги.

                

Сертификати

Сертификати

Нашите стандарти на работа са фокусирани върху мениджмънт на процесите и потребителската удоволетвореност.

Последни новини