Мениджмънт

Членове на съвета на директорите:

Лукан Димитров Луканов

Председател на съвета на директорите

Димитър Луканов Луканов

Зам-председател на Съвета на директорите и изпълнителен директор

e-mail: dlukanov@aroma.bg

Евгений Спасов Иванов

Член на съвета на директорите

e-mail: eivanov@aroma.bg

Анита Иванова Алексиева

Член на съвета на директорите

e-mail: akamenova@aroma.bg

Сертификати

Сертификати

Нашите стандарти на работа са фокусирани върху мениджмънт на процесите и потребителската удоволетвореност.

Последни новини