Лаборатория

На разположение е специализирана лаборатория за контрол на качеството с възможности за извършване на голямо разнообразие от тестове на суровини и готова продукция.

Провеждат се на място:
• Микробиологични изследвания
• Тестове за стабилност
• валидиране на дизайна
• Вземане на проби / Тестване на суровини и опаковки спрямо зададени спецификации
• Химикофизични анализи
• контрол върху спазване на действащата нормативна уредба
• развитие и валидирането на методи

Лабораторията за контрол на качеството разполага с: газов хроматограф, мас спектрометър, вискозиметър, денситометър; рефрактометър; рН-метър; кондуктометър; I R-везни; сушилни; пикнометър; Микроскоп - Kruss MBL2000

Продукти

Продукти

Всички продукти ни частни марки, създадени от висококвалифицираните специалисти на Арома са резултат от дълги години изследвания и научни анализи.

Последни новини