Сертификати

ISO 9001:2015
Системи за управление на качеството

Сертификатът по ISO 9001:2015 e най-широко разпространеният и най-разпознаваем начин да представим своята компания като един надежден бизнес партньор, който спазва изискванията на международен стандарт система за управление на качеството. Фокусът на стандарта е върху управлението на процесите и удовлетвореността на клиентите. Основава се на осем принципа за управление на качеството:

Фокусиране върху клиентите

  • Лидерство
  • Участие на хората
  • Прoцесен подход
  • Системен подход
  • Непрекъснато усъвършенстване
  • Вземане на решения въз основа на фактите
ISO 22716:2007
Козметични продукти. Добра производствена практика (GMP). Указания относно добрата производствена практика

Добрата производствена практика представлява практическа разработка на идеята за осигуряване на качеството и прилагатето й е законово изискване за производството на козметични продукти. ISO 22716 е набор от практически указания за управление на човешките, техническите и административните фактори, които дават възможност да бъде получен краен козметичен продукт, отговарящ на определените спецификации, както и за проследяване на потока продукти от получаването до експедирането им.

Сертификацията по ISO 22716 осигурява на клиентите потвърждение от трета независима страна за прилагането на Добрите производтвени практики при производството на нашите продукти.

BRC Global Standard for Consumer Products
Personal care and household

Стандартът за потребителски стоки поставя изисквания за производството и предлагането на безопасни, в съответствие с приложимото законодателство козметични продукти, с качествени характеристики определени или очаквани от потребителите, като гарантира по-ефективен контрол върху потенциалните замърсители в процесите на производство, съхранение и дистрибуция и по-ефективно управление на риска. Сертификацията спрямо изискванията на BRC стандарта повишава доверието на клиентите в безопасността и качеството на произвежданите от нас козметични продукти.

COSMOS
Международен стандарт за производство на БИО продукти

COSMOS (COSMetic Organic Standard) обединява водещи агенции за сертифициране: BDiH (Германия), Soil Association (Великобритания), Ecocert (Франция), Cosmebio (Франция), ICEA (Италия) и Ecogarantie (Белгия). Изискванията и процедурите за сертифициране на БИО козметика са следните:
∙ Произход и преработка на съставките
∙ Общ състав на продукта
∙ Съхранение, производство и опаковане
∙ Управление на околната среда
∙ Маркиране и пълнота на информацията върху етикета
∙ Надзор, сертификация и контрол
Одит установи, че Арома отговаря на всички строги изисквания и може да произвежда био продукти.

 

 COSMOS

COSMOS 

ISO 9001

ISO 9001

GMP 

GMP

 BRC

BRC

 

 

 

 

 

 

 

Продукти

Продукти

Всички продукти ни частни марки, създадени от висококвалифицираните специалисти на Арома са резултат от дълги години изследвания и научни анализи.

Последни новини